Протокол №24 от 30.07.2017

Стр. 1 

Стр. 2

Протокол №23 от 16.07.2017.   

Стр. 1 

Стр. 2 

Протокол №22 от 02.07.2017.   

Стр. 1 

Стр. 2

Протокол №21 от 18.06.2017.

Протокол №20 от 28.05.2017.

Протокол №19 от 07.05.2017.

Стр. 1 

Стр. 2

Протокол №18 30.04.2017

Стр. 1

Стр. 2

Протокол №17 от 09.04.2017.

Стр. 1 

Стр. 2 

Стр. 3 

 Протокол №16 от 28.03.2017.  

Стр.1 

Стр.2

Стр.3 

 Протокол №14 от 08.02.2017. 

 Протокол №13 от 18.01.2017.